Thi công

Thi công

d capital2

03/06/2019

Quy trình thi công sơn đá tự phẳng

1. Kiểm tra làm sạch bề mặt bằng dao sủi, giấy giáp 2. Bả lớp 1 hệ bả thạch anh sửa chữa các khuyết tật bề mặt tường 3. Bả

nha anh tinh6 1

31/05/2019

Công trình nhà anh Tĩnh

Một số hình ảnh thi công Công trình cho nhà anh Tĩnh – doanh nghiệp vận tại Nguyên Đạt: