Sơn giả đá vẩy – GRA23-G56

Thông số kỹ thuật:

– Định mức: 1-1,2kg/m2

– Đóng gói: 5-20kg

– Độ bền: trên 10 năm

– Màu sắc: theo Catalogue hoặc yêu cầu

– Thời gian lưu kho: 6 tháng

Giá: Liên hệ